Välkommen till Societas

Thursday, February 02, 2006

Societasseminarium: Kriget mot fackföreningarna

Socialdemokratiska studentföreningen Societas inbjuder Svante Nycander för att prata om de amerikanska fackföreningarnas historia, situation och jämförelser med den svenska modellen utifrån hans bok "Kriget mot fackföreningarna". Svante Nycander är f.d. chefredaktör för Dagens Nyheter och har en egen hemsida där mer information om hans intresse för arbetsmarknadspolitik kan hittas (http://www.svante-nycander.se). Seminariet är ett samarbete mellan den socialdemokratiska studentföreningen Societas (www.sateicos.blogspot.com) och LO-idédebatt.

Datum: Onsdagen 8 februari
Tid: 18:00
Plats: LO-Borgen i Stockholm, Barnhusgatan 18.
Kontaktperson och anmälan: Anmälan görs senast tisdagen den 7 februari till Erik Gutiérrez-Aranda, mob: 073-6874310, e-post: erik.aranda@gmail.com.

Med vänlig hälsning,
Erik Gutiérrez-Aranda
Ordförande Societas

0 Comments:

Post a Comment

<< Home