Välkommen till Societas

Tuesday, March 21, 2006

Dags för årsmöte!

Härmed har vi det stora nöjet att hälsa Societas medlemmar välkomna till föreningens årsmöte. Årsmötet kommet att äga rum onsdagen den 29 mars på Kammakargatan 17. Årsmötet börjar vid 18:00.
Datum: Onsdagen 29 mars
Plats: Kammakargatan 17, Odenplan. För er som inte hittar träffas vi på t-banestationen T-centralen, uppgång Vasagatan vid kl.17:50.
Tid: 18:00

På årsmötet kommer vi att välja en ny styrelse, behandla verksamhetsberättelse, anta motioner och nomineringar samt ha en riktig kul festmiddag efter årsmötet. För att äga rösträtt på mötet måste du ha betalat in medlemsavgiften en vecka innan årsmötet. Medlemsavgiften på 100 kr betalas in på postgironummer 1616519-3. Märk inbetalningskortet med namnet "Föreningen Societas".

Om du som medlem vill lämna förslag till nomineringar kan man kontakta valberedningen som består av följande personer:

Eric Sundström (sammankallande)
Tel: 08-6503223
E-post: eric.sundstrom@sap.se
Arbetsnummer: 08-700 26 44
Rasmus Korsvall
Mobil: 070-5923796
E-post: rasmus.korsvall@ssu.se
Sofie Ågren
Mobil: 076-8652860

Om du vill delta på middagen (som börjar vid 19:30 samma kväll) anmäler man sig till undertecknad på 073-6874310 eller på erik.aranda@gmail.com. Middagen kommer att äga rum vid restaurang Wasas Bar & Matsal som är beläget i Norrtullsgatan 15 vid Odenplan och serveras till självkostnadspris. Sista anmälningsdag för middagen är måndagen den 27 mars kl. 23:59.

Bifogar dagordningen till årsmöteskallelsen.
Har ni några frågor eller funderingar så är det bara att kontakta ordförande Erik Gutiérrez-Aranda på 073-6874310 eller erik.aranda@gmail.com

Med vänlig hälsning,
Föreningsstyrelsen
genom
(ordf.) Erik Gutiérrez-Aranda, Daniel Ferreira, Maja Fjaestad,
Göran Gutiérrez-Aranda, Sara Albornoz, Mariam Nordmark och Katerina Holm Garefalaki
-----------------------------------------
Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare tillika rösträknare
7. Verksamhetsberättelse för 2005
8. Ekonomisk berättelse för 2005
9. Revisorernas berättelse för 2005
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av
a) Ordförande
b) Kassör
c) Ledamöter
d) Firmatecknare
e) Revisorer
f) Valberedning
12. FS-nominering
13. Behandling av motioner till förbundskongressen
14. Gästerna har ordet
15. Övriga frågor
16. Avslutning

0 Comments:

Post a Comment

<< Home