Välkommen till Societas

Wednesday, May 03, 2006

Det gröna folkhemmet åter på dagordningen

-Vi ska göra oss av med oljeberoendet, vi ska ut ur detta helvete, sade statsminister Göran Persson på sitt första maj-tal vid norra bantorget inför drygt 15 000 åskådare. Visionen om det gröna folkhemmet med ett fritt oljeberoende och ett samhälle som drivs med förnyelsebar energi är åter på dagordningen inför höstens val.

En av de politiska sakfrågor som vi socialdemokrater varit dåliga på att formulera inför våra väljare är miljöpolitiken. Mer traditionella områden som vård, skola, omsorg och arbetslöshetspolitik har fått mer utrymme i valparollerna. ”Plånboksfrågor som rör människors vardag är det som räknas när vi ska vinna val”, resoneras det från den högre partiledningen och ledande partistrateger. Men miljöpolitiken är ett viktigt område för oss att locka till förstagångsväljare i valrörelsen. Därför var det glädjande att höra statsminister Göran Persson ta chansen att rikta fokus på en av sina hjärtefrågor, nämligen visionen om det gröna folkhemmet i sitt första maj-tal vid norra Bantorget i Stockholm.

-Vi har ett moraliskt ansvar inför framtida generationer att lämna vår jord i ett bättre skick än vad vi fick den i, sade Göran Persson inför 15 000 åskådare. Och detta ansvar har vi socialdemokrater tagit under vårt mandaperiod där vi genomfört en rad åtgärder på
miljöområdet.

Vi har stängt av två reaktorer vi Barsebäck och utökat satsningar på biogas och en utbyggnad av vind- och vattenkraft. Vår nettoexport av el har ökat och vårt oljeberoende har minskat till en otrolig nivå av 4 procent. Med införandet av el-certifikat har vi också ökat produktionen av miljövänlig el och förnyelsebar energi samt utökat Sveriges export av miljövänlig teknik. Ekonomiska styrmedel såsom trängselavgifter, som socialdemokraterna i Stockholms stad har infört, skapar incitament för bilindustrin att tillverka miljövänliga bilar och minskar bilköer och avgaser.

Men alliansens visioner om miljön ser desto dystrare ut. Folkpartiets extrema förslag om att bygga ut kärnkraften och låta företag genomföra uranbrytning i Sverige och alliansens brist på att prata miljöfrågor visar deras ambitioner när det gäller hållbar utveckling.

Vi socialdemokrater har därför en unik chans att sprida ut vår vision om det gröna folkhemmet än alla andra partier därför vi ser långsiktigt och inte kortsiktigt på de kommande utmaningarna som väntar oss. Höstens val är i högsta grad en ideologisk strid mellan ett Sverige som satsar på en hållbar utveckling, solidaritet, trygghet och inte minst välfärd och ett Sverige som satsar på regression, egoism, otrygghet och ett fattigare samhälle.

Låt oss inte sumpa chansen att våga vara visionära och föra ut drömmen om det gröna folkhemmet och om ett bättre samhälle för alla.

Göran Gutiérrez-Aranda
Vice ordförande

0 Comments:

Post a Comment

<< Home